Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
Wojciech Piłat

fon

Udział w 1/2 części we współwłasności w działkach w Wesołówka gm. Puchaczów

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2020-06-24 godz. 13:45
Przedmiot sprzedaży: Udział w 1/2 części we współwłasności w działkach w Wesołówka gm. Puchaczów
Cena wywoławcza: 388,50
Opis:

Kmp 60/17

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza nr XIII w Lublinie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 24.06.2020 o godz. 13:45 w sali nr XIV Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

udziału we współwłasności nieruchomości (w 1/2 części) w działkach, dla których w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie zs w Świdniku prowadzona jest księga wieczysta o numerze LU1I/00151747/9, położonych w miejscowości:

Wesołówka gm. Puchaczów

1. Działka nr 15 o powierzchni 0,07 ha niezabudowana, nieogrodzona, przylega do drogi polnej. Działka stanowi grunty klasy: ŁV, N, PsV.

Suma oszacowania: 518,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj.

388,50 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 51,80 zł.

 

2. Działka nr 47 o powierzchni 0,07 ha niezabudowana, nieogrodzona, położona jest przy drodze krajowej. Działka stanowi grunty klasy: RIIIb.

Suma oszacowania: 1 138,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj.

853,50 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 113,80 zł.

 

3. Działka nr 130 o powierzchni 0,24 ha niezabudowana, nieogrodzona, nie ma dostępu do drogi. Działka stanowi grunty klasy: ŁIV, N.

Suma oszacowania: 1 608,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj.

1 206,00 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 160,80 zł.

 

4. Działka nr 194/5 o powierzchni 0,41 ha niezabudowana, nieogrodzona, przylega do drogi utwardzonej płytami betonowymi. Działka stanowi grunty klasy: ŁV, RVI.

Suma oszacowania: 4 408,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj.

3 306,00 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 440,80 zł.

 

 

 

5. Działka 259/2 o powierzchni 0,31 ha niezabudowana, nieogrodzona, przylega do torów kolejowych i drogi biegnącej po terenie kolejowym, położona jest w sąsiedztwie terenów zabudowanych. Działka stanowi grunty klasy: ŁIV, RVI.

Suma oszacowania: 4 201,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj.

3 150,75 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 420,10 zł.

 

Uwaga! Przed przystąpieniem do licytacji nieruchomości Komornik zaleca szczegółowe zapoznanie się ze stanem prawnym nieruchomości, w szczególności należy przeanalizować we własnym zakresie położenie nieruchomości, otoczenie nieruchomości, dojazd, a w przypadku lokali i nieruchomości zabudowanych dodatkowo należy sprawdzić ilość osób zameldowanych i faktycznie zamieszkujących na terenie nieruchomości i itp.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na konto kancelarii komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 4 w Lublinie 48102031760000540201526318  najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rekojmia może być złożona również w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 81 528 03 93, 795 000 393 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul.Mełgiewskiej 2 (budynek obok Parku Handlowego "Tatary").