Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
Wojciech Piłat

fon

Udział 1/18 części w nieruchomości ul. Żytnia gm. Lublin

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2020-07-28 godz. 14:00
Przedmiot sprzedaży: Udział 1/18 części w nieruchomości ul. Żytnia gm. Lublin
Cena wywoławcza: 21 866,67
Opis:

Kmp 55/12

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza nr XIII w Lublinie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 28.07.2020 o godz. 14:00 w sali nr XIV Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku odbędzie się:

 

D R U G A    L I C Y T A C J A

udziału we współwłasności nieruchomości stanowiącej własność dłużnika Lenkiewicz Łukasz (w 1/18 części), dla której w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie zs w Świdniku prowadzona jest księga wieczysta o numerze LU1I/00203462/7, położonej pod adresem:

ul. Żytnia w Lublinie

Nieruchomość gruntowa, składająca się z działki ewidencyjnej nr 75, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, który został wzniesiony w 1936 roku, przebudowę zakończono w 1938 roku oraz murowany budynek gospodarczy (komórka).  Budynek mieszkalny jest dwukondygnacyjny, jednoklatkowy, częściowo podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 349,36 m2. Budynek  składa się z 8 lokali, po 4 na parterze i piętrze. Do każdego z lokali przynależy piwnica. Łączna powierzchnia piwnicy 28,80 m2.  Obecnie dłużnik zajmuje jeden z lokali na parterze budynku, w skład którego wchodzą dwa pokoje, kuchnia z częścią sanitarną, wc i przedpokój. Nieruchomość wyposażona jest w następujące sieci infrastruktury technicznej: energetyczna, gazowa, wodociągowa oraz kanalizacyjna. Nieruchomość ogrodzona siatką metalową w stanie dewastowanym, od frontu - brama metalowa, natomiast po stronie sąsiedniej ogrodzenie betonowe.

Suma oszacowania: 32 800,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj.

21 866,67 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 3 280,00 zł.

 

Uwaga! Przed przystąpieniem do licytacji nieruchomości Komornik zaleca szczegółowe zapoznanie się ze stanem prawnym nieruchomości, w szczególności należy przeanalizować we własnym zakresie położenie nieruchomości, otoczenie nieruchomości, dojazd, a w przypadku lokali i nieruchomości zabudowanych dodatkowo należy sprawdzić ilość osób zameldowanych i faktycznie zamieszkujących na terenie nieruchomości i itp.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na konto kancelarii komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 4 w Lublinie 48102031760000540201526318  najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rekojmia może być złożona również w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 81 528 03 93, 795 000 393 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul.Mełgiewskiej 2 (budynek obok Parku Handlowego "Tatary").