Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
Wojciech Piłat

fon

5 działek, Zygmuntów gm. Rybczewice

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2020-07-29 godz. 14:00
Przedmiot sprzedaży: 5 działek, Zygmuntów gm. Rybczewice
Cena wywoławcza: 1 666,67
Opis:

Kmp 38/18

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza nr XIII w Lublinie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 29.07.2020 o godz. 14:00 w sali nr XIV Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku odbędzie się:

 

D R U G A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości, dla której w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie zs w Świdniku prowadzona jest księga wieczysta o numerze LU1I/00047736/7, położonej w miejscowości:

Zygmuntów gm. Rybczewice

1. Działka ewidencyjna nr 64 o powierzchni 0,53 ha, stanowiąca grunty orne klasy: RIIIa, niezabudowana, nieogrodzona i nieuzbrojona. Działka o kształcie wąskiego prostokąta, w połowie lekko pofałdowany.

Suma oszacowania: 18 400,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj.

12 266,67 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 1 840,00 zł.

 

2. Działka ewidencyjna nr 65 o powierzchni 0,72 ha, stanowiąca grunty klasy: RIIIa - 0,1822 ha; RIIIb - 0,2120 ha; RIVa - 0,3258 ha,  niezabudowana, nieogrodzona i nieuzbrojona. Działka o kształcie wąskiego prostokąta, w połowie lekko pofałdowany.

Suma oszacowania: 25 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj.

16 666,67 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 2 500,00 zł.

 

3. Działka ewidencyjna nr 68 o powierzchni 0,08 ha, stanowiąca grunty klasy: RIIIb - 0,0765 ha; RIVa - 0,0035 ha, niezabudowana, nieogrodzona i nieuzbrojona. Działka o kształcie wąskiego prostokąta.

Suma oszacowania: 2 500,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj.

1 666,67 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 250,00 zł.

 

4. Działka ewidencyjna nr 234/1 o powierzchni 0,59 ha, stanowiąca grunty klasy: Lz - 0,0646 ha; RIIIa - 0,2198 ha; RIIIb - 0,2619 ha; RIVa - 0,0437. Teren działki równy, z lekkim spadkiem w kierunku północnym. Przez działkę przebiega linia napowietrzna średniego napięcia i sieć wodociągowa. Nie posiada ogrodzenia. Kształt działki przypominający jednościenny trapez.

Suma oszacowania: 18 800,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj.

12 533,33 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 1 880,00 zł.

5. Działka ewidencyjna nr 235/1 o powierzchni 0,13 ha, stanowiąca grunty klasy: PsIV - 0,0283 ha; RIIIa - 0,0699 ha;  RIIIb - 0,0318, Teren działki równy, z lekkim spadkiem w kierunku północnym. Przez działkę przebiega linia napowietrzna średniego napięcia i sieć wodociągowa. Nie posiada ogrodzenia. Kształt działki wydłużony, wąski prostokąt.

Suma oszacowania: 4 100,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj.

2 733,33 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 410,00 zł.

 

Uwaga! Przed przystąpieniem do licytacji nieruchomości Komornik zaleca szczegółowe zapoznanie się ze stanem prawnym nieruchomości, w szczególności należy przeanalizować we własnym zakresie położenie nieruchomości, otoczenie nieruchomości, dojazd, a w przypadku lokali i nieruchomości zabudowanych dodatkowo należy sprawdzić ilość osób zameldowanych i faktycznie zamieszkujących na terenie nieruchomości i itp.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na konto kancelarii komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 4 w Lublinie 48102031760000540201526318  najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rekojmia może być złożona również w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 81 528 03 93, 795 000 393 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul.Mełgiewskiej 2 (budynek obok Parku Handlowego "Tatary").