Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
Wojciech Piłat

fon

Nieruchomość pod adresem Świdnik ul. Niepodległości 34/13

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2019-10-22 godz. 13:30
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość pod adresem Świdnik ul. Niepodległości 34/13
Cena wywoławcza: 80 000,00
Opis:

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza w Lublinie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2019-10-22 o godz. 13:30 w sali nr XIV Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku odbędzie się:

 

D R U G A L I C Y T A C J A

 

lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość oraz udziału związanego z własnością lokalu w wysokości 3741/127000 części.

Lokal posiada powierzchnię 37,41m2, składa się z 2 pokoi i kuchni oraz łazienki z wc. Jest położony na IV (ostatnim) piętrze budynku wielorodzinnego, posiada balkon oraz piwnicę. Nieruchomość ta położona jest pod adresem: Świdnik ul. Niepodległości 34/13 i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku o numerze: LU1I/00241584/6.

 

Suma oszacowania: 120 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj.

80 000,00 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 12 000,00 zł.

 

Uwaga! Przed przystąpieniem do licytacji nieruchomości Komornik zaleca szczegółowe zapoznanie się ze stanem prawnym nieruchomości, w szczególności należy przeanalizować we własnym zakresie położenie nieruchomości, otoczenie nieruchomości, dojazd, a w przypadku lokali i nieruchomości zabudowanych dodatkowo należy sprawdzić ilość osób zameldowanych i faktycznie zamieszkujących na terenie nieruchomości i itp.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na konto kancelarii komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 4 w Lublinie 48102031760000540201526318 najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rekojmia może być złożona również w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 81 528 03 93, 795 000 393 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul.Mełgiewskiej 2 (budynek obok Parku Handlowego "Tatary").