Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
Wojciech Piłat

fon

Nieruchomości w miejscowościach Rezerwa, Stolnikowizna

Podstawowe informacje:
Data: 2018-05-16
Godzina: 10:40
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości w miejscowościach Rezerwa, Stolnikowizna
Sprzedający: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Wojciech Piłat
Cena wywoławcza: 2 240,00
Forma sprzedaży: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 100/14
Zdjęcia:
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza w Lublinie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

16 maja 2018 r. o godz. 10:40

 

w sali nr XV Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonych w miejscowości:

Rezerwa, gm. Wysokie

i posiadających założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku o numerze: LU1I/00231043/9:

1. Działka gruntu o nr ew. 222, o pow. 2,40 ha, o szer. ok. 30 m, zabudowana jest budynkiem mieszkalnym i trzema budynkami gospodarczymi. Działka w pozostałej części przeznaczona jest na cele rolnicze i stanowi grunt orny klasy IIIb, IVa, IVb, V oraz sad S-RIIIb. Działka znajduje się w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej. Działka obciążona jest służebnością dożywotniego zamieszkiwania przez uczestnika postępowania. Wartość służebności wynosi 29 200,00 zł.

Suma oszacowania: 99 128,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. 66 085,33 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 9 912,80 zł.

 

2. Działka gruntu o nr ew. 224/1, o pow. 1,50 ha, o szer. 33 m, niezabudowana, stanowi grunt orny, użytki klasy RIIIb, RIVa, RIVb, RV. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią grunty rolne oraz las.

Suma oszacowania: 14 400,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. 9 600,00 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 1 440,00 zł.

3. Działka gruntu o nr ew. 226, o pow. 1,13 ha, o szer. 13 m, niezabudowana, stanowi grunt orny, użytki klasy RIIIb, RIVa, RIVb, RV. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią grunty orne oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa.

Suma oszacowania: 20 679,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. 13 786,00 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 2 067,90 zł.

4. Działka gruntu o nr ew. 227, o pow. 1,07 ha, o szer. 16m, niezabudowana, stanowi grunt orny, użytki klasy RIIIb, RIVa, RIVb oraz Br-RIIIb. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią grunty orne oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa.

Suma oszacowania: 19 581,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. 13 054,00 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 1 958,10 zł.

5. Działka gruntu o nr ew. 228, o pow. 0,3 ha, o szer. 16, niezabudowana, stanowi grunt orny, użytki klasy RIVb i RV. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią inne grunty rolne oraz las.

Suma oszacowania: 3 360,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania, tj. 2 240,00 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 336,00 zł.

 

oraz nieruchomości położonej w miejscowości:

Stolnikowizna, gm. Wysokie

i posiadającą założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku o numerze: LU1I/00246694/5.

6. Działka gruntu o nr ew. 280, o pow. 0,86 ha, niezabudowana, o kształcie zbliżonym do trójkąta. Działka stanowi grunty klasy RIIIb, RIVa, i Br-RIIIb. Działka położona jest w sąsiedztwie terenów niezabudowanych - gruntów rolnych oraz niewielkiego kompleksu leśnego.

Suma oszacowania: 16 168,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania, tj. 10 778,67 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 1 616,80 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na konto kancelarii komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 4 w Lublinie 48 1020 3176 0000 5402 0152 6318 najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rękojmia może być złożona również w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. (81) 528 03 93, 795 000 393 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Mełgiewskiej 2 (budynek obok Parku Handlowego „Tatary”).

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Rezerwa, Stolnikowizna
Wojewodztwo: lubelskie