Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
Wojciech Piłat

fon

Lokal o pow. 37,41 m2, 2 pokoje

Podstawowe informacje:
Data: 2018-09-12
Godzina: 09:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal o pow. 37,41 m2, 2 pokoje
Sprzedający: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Wojciech Piłat
Cena wywoławcza: 90 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 3399/16
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza w Lublinie zawiadamia, że w dniu

 

12 września 2018 r. o godz. 09:00

 

w sali nr XIII Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość oraz udziału związanego z własnością lokalu w wysokości 3741/127000 części; stanowiącego własność dłużnika (...).

Lokal posiada powierzchnię 37,41 m2, składa się z 2 pokoi i kuchni oraz łazienki z wc. Jest położony na IV (ostatnim) piętrze budynku wielorodzinnego, posiada balkon oraz piwnicę. Nieruchomość ta położona jest pod adresem:

Świdnik, ul. Niepodległości 34/13

i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku o numerze: LU1I/00241584/6.

 

Suma oszacowania: 120 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. 90 000,00 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 12 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na konto kancelarii komornika

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 4 w Lublinie

48 1020 3176 0000 5402 0152 6318

najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rękojmia może być złożona również w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. (81) 528 03 93, 795 000 393 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Mełgiewskiej 2 (budynek obok Parku Handlowego „Tatary”).

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Świdnik
Wojewodztwo: lubelskie