Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
Wojciech Piłat

fon

Nieruchomości, Majdan Karsieniński

Podstawowe informacje:
Data: 2018-05-17
Godzina: 08:30
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości, Majdan Karsieniński
Sprzedający: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Wojciech Piłat
Cena wywoławcza: 1 831,50
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 3131/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

                         

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza w Lublinie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

17 maja 2018 r. o godz. 08:30

 

w sali nr XIII Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości objętych księgą wieczystą o numerze: LU1I/00055962/9, położonych w miejscowościach:

 

Krasienin, Majdan Karsieniński, gm. Niemce

 

w postaci:

1. niezabudowanej działki gruntu ornego o nr ew.: 352, rodzaj użytków ŁIII, RIIIa, RIIIb, RIVa o pow. 0,5000 ha, o kształcie regularnym, prostokątnym, wydłużonym. Dojazd do działki odbywa się droga asfaltową.

Suma oszacowania: 19 400,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. 14 550,00 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 1 940,00 zł.

2. w postaci niezabudowanej działki gruntu ornego o nr ew.: 413/10, rodzaj użytków ŁIII, RIIIa, RIIIb, RIVa o pow. 1,9593 ha, o kształcie regularnym, prostokątnym. Dojazd do działki odbywa się przez działkę o nr 420/3.

Suma oszacowania: 72 494,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. 54 370,50 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 7 249,40 zł.

3. w postaci niezabudowanej działki gruntu ornego o nr ew.: 413/11, rodzaj użytków RIIIa, o pow. 0,0112 ha, o kształcie regularnym, prostokątnym, wydłużonym. Dojazd do działki odbywa się przez działkę o nr 420/3.

Suma oszacowania: 2 442,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. 1 831,50 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 244,20 zł.

4. w postaci niezabudowanej działki gruntu ornego o nr ew.: 420/3, rodzaj użytków ŁIII, RIIIa, RIIIb, RIVa o pow. 2,3705 ha, o kształcie nieregularnym, znacznie wydłużonym o zróżnicowanej szerokości.

Suma oszacowania: 14 800,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. 11 100,00 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 1 480,00 zł.

Do nabycia nieruchomości nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2017.2196 t.j. z dnia 2017.11.28) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14.04.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.2016.585 z dnia 2016.04.27). Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na konto kancelarii komornika

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 4 w Lublinie

48 1020 3176 0000 5402 0152 6318

najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rękojmia może być złożona również w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. (81) 528 03 93, 795 000 393 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Mełgiewskiej 2 (budynek obok Parku Handlowego „Tatary”).

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Majdan Karsieniński
Wojewodztwo: lubelskie