Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
Wojciech Piłat

fon

Działka o pow.  6 100 m2

Podstawowe informacje:
Data: 2018-05-17
Godzina: 08:40
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow.  6 100 m2
Sprzedający: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Wojciech Piłat
Cena wywoławcza: 10 573,33
Forma sprzedaży: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1735/13
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza w Lublinie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

17 maja 2018 r. o godz. 08:30

 

w sali nr XIII Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości:

 

Leśniczówka, gm. Bychawa

 

w postaci nieruchomości stanowiącej działkę gruntu ornego o nr ew.: 182/1, o pow. 6 100 m2 przeznaczonej w części pod tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy (plan o symbolu RPz) i w części pod projektowany gazociąg wysokiego ciśnienia DN 250, dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowych Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku o numerze: LU1I/00034350/3.

 

Suma oszacowania: 15 860,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. 10 573,33 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 1 586,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na konto kancelarii komornika

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 4 w Lublinie

48 1020 3176 0000 5402 0152 6318

najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rękojmia może być złożona również w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. (81) 528 03 93, 795 000 393 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Mełgiewskiej 2 (budynek obok Parku Handlowego „Tatary”).

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Leśniczówka
Wojewodztwo: lubelskie