Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
Wojciech Piłat

fon

Lokal mieszkalny, 3 piętro

Podstawowe informacje:
Data: 2018-03-28
Godzina: 08:30
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny, 3 piętro
Sprzedający: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Wojciech Piłat
Cena wywoławcza: 68 000,00
Forma sprzedaży: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 70/16
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza w Lublinie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

28 marca 2018 r. o godz. 08:30

 

w sali nr XIII Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego pod adresem:

ul. Kopernika 14/86, Świdnik

Lokal mieszkalny położony jest na III piętrze budynku wielorodzinnego 5-kondygnacyjnego. Składa się z 1 pokoju, aneksu kuchennego, łazienki z wc i przedpokoju. Lokal nie posiada balkonu, wyposażony w instalacje: en. el., wod., kan., gaz, c.o., c.w.u. – z sieci miejskiej. Z ww. prawem do lokalu związane jest prawo do korzystania z piwnicy o pow. 1,93 m2. Stan techniczny lokalu dobry. Nieruchomość nie posiada założonej księgi wieczystej. Własność dłużnika wynika z Aktu Notarialnego sporządzonego przed notariuszem (...) w dniu 2014-11-17 Rep. A Nr 2130/2014.

Suma oszacowania: 102 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. 68 000,00 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 10 200,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na konto kancelarii komornika

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 4 w Lublinie

48 1020 3176 0000 5402 0152 6318

najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rękojmia może być złożona również w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. (81) 528 03 93, 795 000 393 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Mełgiewskiej 2 (budynek obok Parku Handlowego „Tatary”).

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Świdnik
Wojewodztwo: lubelskie