Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
Wojciech Piłat

fon

Lokal mieszkalny o pow. 37,84 m2

Podstawowe informacje:
Data: 2018-04-19
Godzina: 14:10
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 37,84 m2
Sprzedający: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Wojciech Piłat
Cena wywoławcza: 95 396,67
Forma sprzedaży: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 1217/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza w Lublinie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

19 kwietnia 2018 r. o godz. 14:10

 

w sali nr XVI Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w budynku wielorodzinnym położonym pod adresem:

ul. Górnicza 5/14, Łęczna

Jest to lokal o pow. 37,84 m2, położony na parterze, składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz korytarza (brak balkonu), do lokalu przynależy piwnica, lokal znajduje się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Skarbek, dla wskazanego to prawa prowadzona jest w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku księga wieczysta o numerze: LU1I/00245158/9.

 

Suma oszacowania: 143 095,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. 95 396,67 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 14 309,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na konto kancelarii komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 4 w Lublinie 48 1020 3176 0000 5402 0152 6318 najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rękojmia może być złożona również w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. (81) 528 03 93, 795 000 393 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Mełgiewskiej 2 (budynek obok Parku Handlowego „Tatary”).

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Łęczna
Wojewodztwo: lubelskie