Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
Wojciech Piłat

fon

Lokal usługowy o pow. 57,57 m2

Podstawowe informacje:
Data: 2018-04-03
Godzina: 13:50
Przedmiot sprzedaży: Lokal usługowy o pow. 57,57 m2
Sprzedający: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Wojciech Piłat
Cena wywoławcza: 145 572,00
Forma sprzedaży: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale usługowo-przemysłowe
KM: 176/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza w Lublinie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

3 kwietnia 2018 r. o godz. 13:50

 

w sali nr XVI Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: lokalu usługowego o pow. 57,57 m2, położony pod adresem: ul. Mełgiewska 11C/24, Lublin.

Jest to odrębna własność lokalu niemieszkalnego nr 24 oraz związany z tym prawem udział nr 25 we współużytkowaniu wieczystym wynoszący 57577/1488045 części w działce gruntu nr 3/14 o powierzchni 2 635 m2 będącej własnością Skarbu Państwa oraz w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali (okres użytkowania wieczystego kończy się 05.12.2089). Nieruchomość w postaci lokalu niemieszkalnego posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w o nr: LU1I/00218696/4. Powierzchnia lokalu niemieszkalnego wynosi 57,5770 m2. Lokal jest położony jest na 1 piętrze budynku trzykondygnacyjnego oraz składa się z 3 pomieszczeń, bez drzwi, w tym jedno pomieszczenie bez otworów okiennych, wysokość pomieszczeń 2,95 m. Oznaczone pomieszczenia są uwidocznione na projekcie wyodrębnienia lokali numerami 222, 223, 233 (projekt oraz zdjęcia lokalu znajdują się na stronie internetowej www.licytacje.komornik.pl). Budynek, w którym położony jest lokal został wybudowany w 1979 roku. Lokal jest wyposażony w instalację elektryczną. Wc i łazienka mieszczą się w części wspólnej budynku.

 

Suma oszacowania wynosi: 218 358,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. 145 572,00 zł. Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 21 835,80 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na konto kancelarii komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 4 w Lublinie 48 1020 3176 0000 5402 0152 6318 najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rękojmia może być złożona również w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. (81) 528 03 93, 795 000 393 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Mełgiewskiej 2 (budynek obok Parku Handlowego „Tatary”).

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Lublin
Wojewodztwo: lubelskie