Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
Wojciech Piłat

fon

Działka o pow. 0,2800 ha

Podstawowe informacje:
Data: 2017-12-05
Godzina: 13:10
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,2800 ha
Sprzedający: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Wojciech Piłat
Cena wywoławcza: 126 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 2275/15
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku
Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza w Lublinie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc
w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

5 grudnia 2017 r. o godz. 13:10

 

w sali nr XVI Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej własność dłużników (…). Nieruchomość stanowi niezabudowaną działkę o numerze ewidencyjnym 134, o pow. 0,2800 ha. Działka stanowi grunt orny klasy RII, RIIIa, RIVa. Działka jest zarośnięta i zadrzewiona – drzewa owocowe. Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna ze słupem NN. Działka jest wyposażona w następujące media: woda, prąd, gaz w drodze. Dojazd do działki odbywa się publiczną drogą asfaltową od ul. Źródlanej oraz od ul. Akacjowej – możliwość dojazdu do nieruchomości z obu stron. Zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemce nieruchomość położona jest na terenach zabudowy zagrodowej MR z dopuszczeniem do zabudowy mieszkaniowej. Sąsiedztwo stanowi rozproszona zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Nieruchomość ta położona jest w miejscowości: Dys, gm. Niemce i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs.
w Świdniku o numerze: LU1I/00119244/7.

 

Suma oszacowania: 169 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. 126 750,00 zł. Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 16 900,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na konto kancelarii komornika

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 4 w Lublinie

48 1020 3176 0000 5402 0152 6318

najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rękojmia może być złożona również w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej
w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. (81) 528 03 93, 795 000 393 lub bezpośrednio
w kancelarii komornika przy ul. Mełgiewskiej 2 (budynek obok Parku Handlowego „Tatary”).

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Dys
Wojewodztwo: lubelskie