Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
Wojciech Piłat

fon

Działka o pow. 0,7420 ha

Podstawowe informacje:
Data: 2017-11-15
Godzina: 09:45
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,7420 ha
Sprzedający: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Wojciech Piłat
Cena wywoławcza: 30 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 886/15
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku
Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza w Lublinie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc
w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

15 listopada 2017 r. o godz. 9:45

 

w sali nr XII Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału wynoszącego 1/2 części we współwłasności nieruchomości stanowiącej współwłasność dłużnika (…) w postaci niezabudowanej działki gruntu ornego o nr ew. 20. Działka o pow. 0,7420 ha, stanowi grunt orny klasy RIIIa i RIIIb i jest użytkowana rolniczo, położona jest na terenach upraw polowych RP oraz upraw polowych z ukierunkowaniem do zalesień RP, ZL. Dojazd do działki odbywa się gruntowymi drogami gminnymi. Nieruchomość ta położona jest
w miejscowości: Rudnik, gm. Wólka i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku o numerze: LU1S/00008237/3.

 

Suma oszacowania udziału: 40 000,00 zł.

Cena wywoławcza udziału w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania,
tj. 30 000,00 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 4 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na konto kancelarii komornika

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 4 w Lublinie

48 1020 3176 0000 5402 0152 6318

najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rękojmia może być złożona również w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej
w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. (81) 528 03 93, 795 000 393 lub bezpośrednio
w kancelarii komornika przy ul. Mełgiewskiej 2 (budynek obok Parku Handlowego „Tatary”).

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Rudnik
Wojewodztwo: lubelskie