Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
Wojciech Piłat

fon

Działka o pow. 1,10 ha

Podstawowe informacje:
Data: 2017-11-16
Godzina: 09:30
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 1,10 ha
Sprzedający: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Wojciech Piłat
Cena wywoławcza: 77 475,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1455/15
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza w Lublinie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

16 listopada 2017 r. o godz. 9:30

 

w sali nr XIII Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej własność dłużnika (…) w postaci działki o numerze ewidencyjnym 492/2 o pow. 1,10 ha. Działka stanowi grunty klasy RIVa, RIVb i RV. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka nieruchomość znajduje się w części
w terenach przeznaczonych do produkcji rolnej oznaczonej symbolem RP oraz w części
w terenach zabudowy mieszkalnej rolniczej oznaczonych symbolem MR. Dojazd do nieruchomości odbywa się asfaltową drogą publiczną. Nieruchomość położona jest
w miejscowości: Łuszczów Drugi, gm. Wólka i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku o numerze: LU1I/00156256/5.

 

Suma oszacowania: 103 300,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. 77 475,00 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 10 330,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na konto kancelarii komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 4 w Lublinie 48 1020 3176 0000 5402 0152 6318 najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rękojmia może być złożona również w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. (81) 528 03 93, 795 000 393 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy
ul. Mełgiewskiej 2 (budynek obok Parku Handlowego „Tatary”).

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Łuszczów Drugi
Wojewodztwo: lubelskie