Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
Wojciech Piłat

fon

Budynek magazynowo-handlowo-biurowy o pow. użyt. 607,33 m2

Podstawowe informacje:
Data: 2017-11-09
Godzina: 14:00
Przedmiot sprzedaży: Budynek magazynowo-handlowo-biurowy o pow. użyt. 607,33 m2
Sprzedający: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Wojciech Piłat
Cena wywoławcza: 7 689,33
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 4569/16
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza w Lublinie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

9 listopada 2017 r. o godz. 14:00

 

w sali nr XII Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

budynku magazynowo-handlowo-biurowego o powierzchni użytkowej 607,33 m2 oraz budynku magazynowego wraz z antresolą o powierzchni użytkowej 741,18 m2 (budynki przylegają do siebie i są połączone przejściem),

położone: Lublin, ul. Firlejowska 32.

 

Przedmiotem licytacji są:

1. prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1/25 stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Lublinie przy ul. Firlejowskiej 32, o pow. 0,0509 ha oraz związana z tym prawem własność budynków i urządzeń wzniesionych na tym gruncie, tj. własność budynku magazynowo-handlowo-biurowego, wybudowanego ok. 1910 roku i zmodernizowanego w 2003 roku, składający się z trzech kondygnacji: sali sprzedaży, części biurowo-magazynowej oraz nieruchomość ta położona jest w miejscowości: ul. Firlejowska 32, gm. Lublin i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku o numerze: LU1I/00209762/2. Suma oszacowania nieruchomości została powiększona o Vat 23%.

Suma oszacowania: 1 992 254,30 zł (w tym Vat).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. 1 494 190,73 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 199 225,43 zł.

 

2. prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1/26 stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Lublinie przy ul. Firlejowskiej 32, o pow. 0,0344 ha oraz związana z tym prawem własność budynków i urządzeń wzniesionych na tym gruncie, tj. własność budynku magazynowego – jest to budynek piętrowy, niepodpiwniczony, wybudowany ok. 1910 roku, w trakcie remontu i modernizacji, składa się z hali na parterze, antresoli i piętra; nieruchomość ta położona jest w miejscowości: ul. Firlejowska 32, gm. Lublin i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku o numerze: LU1I/00163852/5.

Suma oszacowania: 1 301 527,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. 976 145,25 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 130 152,70 zł.

 

3. udział w wysokości 2/60 we współużytkowaniu wieczystym działki gruntu nr 1/24 stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Lublinie przy ul. Firlejowskiej 32, o pow. 0,6980 ha oraz związana z tym udziałem własność budynków i urządzeń wzniesionych na tym gruncie, tj. własność budynku sklepu i portierni oraz częścią budynków magazynowo-handlowych wraz z insfrastrukturą techniczną, nieruchomość ta położona jest w miejscowości: ul. Firlejowska 32, gm. Lublin i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku o numerze: LU1I/00162206/5.

Suma oszacowania: 11 534,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 8 650,50 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 1 153,40 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na konto kancelarii komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 4 w Lublinie 48 1020 3176 0000 5402 0152 6318 najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rękojmia może być złożona również w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. (81) 528 03 93, 795 000 393 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Mełgiewskiej 2 (budynek obok Parku Handlowego „Tatary”).

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Lublin
Wojewodztwo: lubelskie