Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
Wojciech Piłat

fon

Lokal mieszkalny o pow. 60,50 m2

Podstawowe informacje:
Data: 2017-11-03
Godzina: 12:45
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 60,50 m2
Sprzedający: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Wojciech Piłat
Cena wywoławcza: 177 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 15/13
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza w Lublinie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

3 listopada 2017 r. o godz. 12:45

 

w sali nr XII Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci:

- odrębna własność lokalu mieszkalnego nr 48 w budynku wielorodzinnym przy ulicy Staszica 6 w Łęcznej oraz związany z własnością lokalu udział (w 6864/526530 części) we współwłasności nieruchomości stanowiącej grunt pod budynkiem oraz w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, nieruchomość ta położona jest:  Łęczna, ul. Staszica 6/48 i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku o numerze: LU1I/00278392/1.

 

Lokal o pow. 60,50 m2 położony jest na III piętrze budynku wielorodzinnego 5-kondygnacyjnego. Składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju, posiada balkon od strony wschodniej. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 8,14 m2. Układ pomieszczeń o korzystnej funkcjonalności. Lokal po remoncie w latach 2007-2008. Lokalizacja korzystna, w osiedlu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszącymi obiektami handlowo-usługowymi oraz użyteczności publicznej, w niewielkiej odległości od centralnej części miasta.

 

Suma oszacowania: 236 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. 177 000,00 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 23 600,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na konto kancelarii komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 4 w Lublinie 48 1020 3176 0000 5402 0152 6318 najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rękojmia może być złożona również w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. (81) 528 03 93, 795 000 393 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Mełgiewskiej 2 (budynek obok Parku Handlowego „Tatary”).

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Łęczna
Wojewodztwo: lubelskie