Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
Wojciech Piłat

fon

Zabudowana działka o pow. 0,3 ha

Podstawowe informacje:
Data: 2017-09-07
Godzina: 09:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana działka o pow. 0,3 ha
Sprzedający: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Wojciech Piłat
Cena wywoławcza: 406 319,25
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 2934/12
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza w Lublinie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

7 września 2017 r. o godz. 9:00

 

w sali nr XIII Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości: Jabłonna, gm. Jabłonna,  opisanej jako: działka nr 555/6 o pow. 0,3 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym konstrukcji murowanej, parterowym podpiwniczonym z poddaszem użytkowym (obecnie niezamieszkałym) oraz garażem i wiatą drewnianą. Posesja jest ogrodzona, posiada dostęp do asfaltowej drogi publicznej. Nieruchomość ta posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku o numerze: LU1I/00101630/1.

 

Suma oszacowania: 541 759,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. 406 319,25 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 54 175,90 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na konto kancelarii komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 4 w Lublinie 48 1020 3176 0000 5402 0152 6318 najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rękojmia może być złożona również w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. (81) 528 03 93, 795 000 393 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Mełgiewskiej 2 (budynek obok Parku Handlowego „Tatary”).

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Jabłonna
Wojewodztwo: lubelskie