Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
Wojciech Piłat

fon

Lokal mieszkalny o pow. 39,8 m2 - udział

Podstawowe informacje:
Data: 2017-07-20
Godzina: 13:50
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 39,8 m2 - udział
Sprzedający: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Wojciech Piłat
Cena wywoławcza: 86 829,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 1462/15
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza w Lublinie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

20 lipca 2017 o godz. 13:50

 

w sali nr XVI Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku odbędzie się:

 

 

PIERWSZA LICYTACJA

udziału w ograniczonym prawie rzeczowym w postaci:

 

udział wynoszący 5/6 części we współwłasności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 85 o pow. 39,8 m2, położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Kapitana Żabickiego 2 w Łęcznej wraz z przynależną piwnicą. Lokal znajduje się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Skarbek, przydział lokalu mieszkalnego nr 1875. Dla lokalu nie jest prowadzona księga wieczysta.

 

Suma oszacowania: 115 772,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. 86 829,00 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 11 577,20 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na konto kancelarii komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 4 w Lublinie 48 1020 3176 0000 5402 0152 6318 najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rękojmia może być złożona również w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. (81) 528 03 93, 795 000 393 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Mełgiewskiej 2 (budynek obok Parku Handlowego "Tatary").

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Łęczna
Wojewodztwo: lubelskie